Jak rozumiana jest ustawa o cudzoziemcach ?

Dlaczego Ustawa o cudzoziemcach jest tak skomplikowana, że niekoniecznie przynosi nam kilka korzyści. Wszakże jeśli chcemy zatrudnić wiele osób po za granic naszego państwa to nie tylko będziemy poszukiwać takich…

Czytaj dalej